Saltar al contingut principal

Participació en educació infantil (a partir dels 3 anys)

Participació en educació infantil (a partir dels 3 anys). Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Nens 94,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Nenes 95,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 94,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: %.
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 04.31 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge dels nens i nenes entre els tres anys i l'edat d'inici de l'educació primària obligatòria que van participar en educació infantil.