Saltar al contingut principal

Taxa de sobrecàrrega del cost de l'habitatge per situació de pobresa

Taxa de sobrecàrrega del cost de l'habitatge. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 9,3 8,0 8,4
Dones 9,9 8,4 9,4
Total 9,6 8,2 8,9
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 01.50 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Taxa de sobrecàrrega del cost de l'habitatge (població per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 35,0 31,5 33,2
Dones 39,1 31,9 34,0
Total 37,2 31,7 33,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 01.50 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Taxa de sobrecàrrega del cost de l'habitatge (població per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 4,1 2,4 3,9
Dones 3,1 2,3 4,4
Total 3,6 2,3 4,1
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 01.50 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de població que viu en llars que destinen el 40% o més de la renda disponible de la llar a l'habitatge (sense subsidis per a l'habitatge). Els costos de l'habitatge inclouen el pagament d'interessos de lloguer o hipoteca, però també el cost de serveis públics com l'aigua, llum, gas o calefacció.