Saltar al contingut principal

Sessió extraordinària del Consell Català d'Estadística de 19 de juliol de 2020

Dades de la convocatòria

Dia: Del 13 al 19 de juliol de 2020

Lloc: celebrada a distància

Ordre del dia

  1. Aprovació d'una comissió de treball en el si del Consell Català d'Estadística per elaborar un dictamen previ no vinculant sobre el projecte de Programa anual d'actuació estadística per al 2021.
  2. Torn obert de paraules.