Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 26 d'octubre de 2020

Dades de la convocatòria

Dia: 26 d'octubre de 2020. Hora: 17.00 hores

Lloc: sessió en línia

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 22 de novembre de 2019.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2021.
  4. Informe i aprovació, si escau, del dictamen elaborat per la Comissió de Treball del Consell Català d'Estadística sobre la proposta del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2021.
  5. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019.
  6. Pla estadístic de Catalunya 2022–2025.
  7. Torn obert de paraules.