Saltar al contingut principal

Sessió extraordinària del Consell Català d'Estadística de 24 de març de 2021

Dades de la convocatòria

Dia: 24 de març de 2021. Hora: 17:00 hores

Lloc: sessió en línia

Ordre del dia

  1. Proposta i aprovació de la composició de la Comissió de Treball per al seguiment del procés de redacció i elaboració del dictamen del Setè Pla Estadístic de Catalunya (7PEC).
  2. Informació sobre el desenvolupament dels treballs preparatoris per a la redacció del Setè Pla Estadístic de Catalunya (7PEC).
  3. Torn obert de paraules.