Saltar al contingut principal

Codi: 001/2018

Finalitat del fitxer: Manteniment i explotació d'un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència, la nacionalitat, el nivell d'estudis i la relació de parentiu: pare-fill, mare-fill i cònjuge-parella.

Univers objecte d'estudi: Tota la població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.159.979

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0