Saltar al contingut principal

Fitxer: Registre estadístic d'alumnes universitaris de Catalunya (REALUC)

Codi: 002/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels estudiants universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Estudiants universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 538.355

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0