Saltar al contingut principal

Codi: 003/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de les butlletes estadístiques de matrimonis i de les seves principals característiques demogràfiques.

Univers objecte d'estudi: Matrimonis celebrats a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 28.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0