Saltar al contingut principal

Codi: 004/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la conjuntura de la producció d'energia elèctrica a partir de la realització del balanç elèctric i del balanç de combustibles de les principals centrals de producció a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centrals de producció d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 74

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement