Saltar al contingut principal

Fitxer: Estadística del càncer de la demarcació de Girona

Codi: 004/2015

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer de la població resident a la demarcació de Girona.

Univers objecte d'estudi: Població resident a la demarcació de Girona diagnosticada de càncer

Nombre de registres o unitats del fitxer: 74.800

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Departament de Salut

Cessions: 0