Saltar al contingut principal

Fitxer: Registre estadístic de centres escolars (RECE)

Codi: 004/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels centres no universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres no universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5.591

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0