Saltar al contingut principal

Fitxer: Registre estadístic de centres universitaris (RECU)

Codi: 005/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels centres universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 147

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0