Saltar al contingut principal

Codi: 007/2012

Finalitat del fitxer: Recollir l'opinió de representants d'establiments amb activitat a Catalunya sobre l'evolució i expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el seu desenvolupament econòmic.

Univers objecte d'estudi: Establiments amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.141

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Cessions: 0