Saltar al contingut principal

Codi: 010/2019

Finalitat del fitxer: Síntesi de l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci amb l'objectiu d'anticipar l'evolució de l'economia.

Univers objecte d'estudi: Establiments

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.159

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Cessions: 0