Saltar al contingut principal

Codi: 016/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per la realització d'estadístiques sobre les causes de mort de la població i la seva evolució.

Univers objecte d'estudi: Població que mor a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 59.631

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Organisme informador: Departament de Salut

Cessions: 0