Saltar al contingut principal

Codi: 017/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.

Univers objecte d'estudi: Empreses industrials amb assalariats

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.729

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Cessions: 0