Saltar al contingut principal

Codi: 022/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les llars catalanes en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Univers objecte d'estudi: Persones amb 16 anys o més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.538

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació