Saltar al contingut principal

Fitxer: Aprovisionaments i subministraments de combustibles sòlids

Codi: 027/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els aprovisionaments, les vendes i el consum per sectors d'activitat econòmica dels combustibles sòlids següents: carbó mineral, coc de petroli, carbó vegetal, llenyes, pèl·lets i residus agraris i forestals.

Univers objecte d'estudi: Empreses productores i distribuïdores de combustibles sòlids a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 145

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement