Saltar al contingut principal

Fitxer: Enquesta a turistes allotjats en hotels a Barcelona

Codi: 031/2013

Finalitat del fitxer: Enquesta duta a terme per Turisme de Barcelona, en la qual es recull informació de diferents punts turístics de la ciutat. Interessen, en particular, les dades dels turistes que pernocten en establiments hotelers, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil del turisme de Barcelona.

Univers objecte d'estudi: Turistes que pernocten en hotels de la ciutat de Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.200

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Ajuntament de Barcelona