Saltar al contingut principal

Fitxer: Cens població i habitatge 2011. Població base

Codi: 032/2013

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions bàsiques de població i habitatge de Catalunya (sexe, edat, nacionalitat, naturalesa i factor de recompte).

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 7.631.488

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0