Saltar al contingut principal

Proposta de Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019)

L'Idescat ha elaborat una proposta de revisió completa de l'actual Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000), classificació de programes per nivells educatius, classificació del nivell de formació assolit i classificació de programes per sectors d'estudi, com a resultat de la seva adaptació catalana a la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 (CINE-2011), aprovada per la 36a Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), d'àmbit internacional, i a la Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014), d'àmbit estatal. Aquesta nova classificació, que s'anomenarà Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019), està previst que pugui oficialitzar-se al llarg de l'any 2019.

D'acord amb les seves funcions, l'Idescat iniciarà properament el procés d'oficialització d'aquesta classificació estadística amb la consulta prèvia, entre d'altres tràmits, als organismes i les institucions que formen part del Sistema estadístic de Catalunya per tal que formulin les observacions que considerin oportunes, especialment les relacionades amb les seves competències.

Es preveu que els processos de consulta, els darrers treballs tècnics i les disposicions legals relatius a aquesta nova classificació s'enllesteixin amb l'antelació suficient per garantir que les activitats estadístiques oficials a Catalunya utilitzin preceptivament la CCED-2019 en el transcurs del 2019, i assegurar així la màxima comparabilitat de les dades amb les seves homòlogues en els àmbits estatal i internacional.