Saltar al contingut principal

Enquesta de fecunditat. 2018

L'Idescat ha dut a terme una explotació de l'Enquesta de fecunditat 2018 de l'INE, que se centra exclusivament en els fills biològics tinguts per les dones de 18 a 55 anys. L' anàlisi d'aquesta explotació mostra elevats nivells d'infecunditat a totes les edats, però destaca el 26,7% de dones de 40 a 55 anys que no van tenir fills biològics. D'altra banda, a edats més joves, el 87,5% de les dones menors de 30 anys no van tenir fills biològics, ni tampoc el 61,3% de les dones de 30 a 34 anys.

El nombre mitjà de fills tinguts per la població femenina de 18 a 55 anys el 2018 és de 0,97 fills. La fecunditat de les dones menors de 40 anys va ser de 0,60 fills, mentre que la de les dones de 40 a 55 anys va ser d'1,34 fills. D'aquest últim grup de dones, un 26,7% no va tenir fills i les que sí que en van tenir, una tercera part va tenir un únic fill (33,3%), més de la meitat en va tenir dos (53,3%) i el 13,4%, tres o més.

El comportament de la fecunditat varia segons diferents factors, com la nacionalitat, el nivell d'estudis o l'ocupació. Pel que fa a la nacionalitat, les dones de nacionalitat estrangera residents a Catalunya van tenir un nombre mitjà de fills d'1,14 i el 57,1% de les dones estrangeres menors de 40 anys no van tenir fills. Per a les dones de nacionalitat espanyola, els valors són de 0,93 fills per dona, amb el 67,0% de dones menors de 40 sense fills. Quant al nivell d'estudis, les dones amb estudis superiors van tenir 0,81 fills per dona i també hi ha una proporció més alta de dones sense fills (52,4%). En comparació, les dones amb un nivell d'estudis menor van tenir 1,47 fills per dona i el 25,9% no van tenir cap fill. En relació amb l'ocupació, l'increment de la participació de les dones al mercat laboral també va incidir en el descens de la fecunditat.

L'Idescat difon una selecció de taules de l'Enquesta de fecunditat 2018 publicades per l'INE. D'aquestes dades es desprèn que, pel que fa a la fecunditat desitjada, les dones haurien volgut tenir més fills dels que tenen, al voltant dels dos fills per dona (1,93). En relació amb la situació laboral, el 28,6% de les dones declaren que van tenir menys fills dels que haurien volgut, per raons laborals o de conciliació de la vida familiar i laboral. En relació amb el retard en l'edat a tenir el primer fill, una quarta part de les dones van al·legar com a principal motiu la falta d'una relació estable (25,4%) i un 20,7% van al·legar raons laborals o de conciliació. D'altra banda, la conciliació de la vida familiar i laboral és un dels motius que les dones van assenyalar amb més freqüència com un impediment per tenir més fills. El 16,9% de les mares amb fills menors de 3 anys recorrien als avis o a un altre familiar per cuidar-los i el 20,6% combinaven l'escola infantil amb l'ajuda d'altres membres de la família.

En relació amb el control de la natalitat, al voltant del 65% de les dones menors de 30 anys utilitzaven anticonceptius, una proporció que disminuïa amb l'edat.