Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. 03/2023

Les exportacions creixen un 27,3% interanual a Catalunya al març del 2023 i les importacions, un 5,4%.

Pel que fa a les exportacions per destinació econòmica, augmenten les exportacions de tots els béns: les de capital un 34,2%, les d'intermedis un 27,9% i les de consum un 25,0%. Per àrees geogràfiques, destaquen els increments de les vendes a Amèrica Central i del Sud (62,4%), a la Unió Europea (27,4%) i a altres països i territoris d'Europa (21,1%).

Pel que fa a les importacions per destinació econòmica, augmenten les importacions dels béns de consum (29,0%) i les de capital (11,8%); d'altra banda, disminueixen les d'intermedis un 4,6%. Per àrees geogràfiques, destaca l'augment de les compres a Amèrica del Nord (112,4%); d'altra banda, destaquen els decrements de les compres a altres països i territoris d'Europa (−6,6%) i a Amèrica Central i del Sud (−3,5%).