Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 17,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 6,7%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 19,0% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat disminueixen un 6,9% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 23,1% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, els Estats Units i el Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (624,3, 296,8 i 295,0 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 17,6%, 54,5% i 24,0%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (2,0 milions, 976,9 milers i 760,8 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 8,7%, 25,5% i 25,5%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 17,3% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 5,6% i 26,4%, respectivament.