Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 06/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya al juny del 2023. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d'equipament un 14,8% i els béns de consum un 0,2%; d'altra banda, disminueixen l'energia un 14,1% i els béns intermedis un 3,1%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 5,6% respecte del mateix mes de l'any anterior, i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) augmenta un 3,4%. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d'equipament (18,8%) i els béns de consum (3,5%); en canvi, disminueixen l'energia (−13,6%) i els béns intermedis (−0,4%).

Finalment, per divisions industrials els increments més elevats els registren la fabricació de material de transport (38,2%) i les indústries de fabricació de productes farmacèutics (17,1%); en canvi, decreixen les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−11,3%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−9,7%).