Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al juliol del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic disminueixen un 3,0%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 3,6% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 2,3% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 6,8% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, el Regne Unit i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (892,2, 868,2 i 430,8 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives al Regne Unit i Alemanya del 21,5% i 4,4%, respectivament, mentre que França disminueix un 9,4%.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2,3, 2,0 i 1,8 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 4,0%, 0,5% i 6,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 4,9% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 0,3% i 7,7%, respectivament.