Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) disminueix un 3,9% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2023. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) presenta un increment de l'1,6% respecte a un any enrere, atès que el comerç decreix un 0,2% però el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) augmenta un 4,7%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es donen a les activitats professionals, científiques i tècniques (12,9%) i al sector de la informació i comunicacions (6,9%).