Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 07/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% a Catalunya al juliol del 2023. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d'equipament un 15,0%, però disminueixen l'energia un 6,3%, els béns intermedis un 3,2% i els béns de consum un 1,5%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 1,7% respecte del mateix mes de l'any anterior, i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) augmenta un 0,7%. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d'equipament (15,7%); en canvi, disminueixen l'energia (−6,3%), els béns intermedis (−3,1%) i els béns de consum (−1,6%).

Finalment, per divisions industrials els increments més elevats els registren la fabricació de material de transport (41,4%) i les indústries de fabricació de maquinària i equips mecànics (6,1%); en canvi, decreixen les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−19,8%) i les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−8,4%).