Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T2/2023

El cost laboral per treballador i mes és de 3.313,74 euros a Catalunya al segon trimestre del 2023, un 6,2% més que al mateix trimestre del 2022. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 5.113,21 euros, un 2,0% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.639,40 euros, amb un increment interanual del 2,6%. El sector del turisme creix un 7,7% respecte del mateix trimestre del 2022 amb un cost laboral de 2.389,39 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.835,16 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (4.099,90 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 5,8% a Catalunya i se situa en 2.490,45 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.973,42 euros (−0,4% de variació interanual), en la cultura és de 2.777,09 euros (0,7%) i en el turisme és de 1.760,72 euros (8,1%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 25,34 euros i el cost salarial de 19,05 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (26,48 euros), seguit de la cultura (20,68 euros) i del turisme (14,51 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 30.800, un 5,4% més que un any enrere. El sector serveis concentra el 87,9% de les vacants.