Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic disminueixen un 4,5%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 6,4% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 1,8% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 4,8% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, el Regne Unit i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (1,5 milions, 898,2 i 468,8 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives al Regne Unit i Alemanya del 11,8% i 1,6%, respectivament, mentre que França disminueix un 9,4%.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2,3, 2,3 i 2,0 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 4,8%, 0,1% i 0,7%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 4,1% interanual, amb una disminució en el turisme domèstic de l'1,7% i un creixement en el turisme estranger del 7,7%.