Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 2022. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 107,6% a Catalunya l'any 2022, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera, que actualitzen les dades provisionals. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 33,0%: un 17,8% les dels catalans i un 58,5% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 183,6% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i el Regne Unit van ser els que van presentar més pernoctacions en termes absoluts (6,9 i 4,6 milions, respectivament), amb variacions anuals positives, del 81,2% i 637,1%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que van concentrar més pernoctacions (20,7, 10,5 i 9,0 milions, respectivament) amb variacions anuals positives del 137,0%, 73,1% i 134,5%, respectivament.

D'altra banda, el nombre total de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 86,5% respecte de l’any anterior, amb increments en el turisme domèstic (30,8%) i en el turisme estranger (163,6%).