Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) decreix un 0,6% interanual a Catalunya a l'agost del 2023. Per sectors d'activitat, disminueixen el comerç (−0,6%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (−0,6%). Dins d'aquests, decreixen l’hostaleria un 15,1% i el transport i emmagatzematge un 5,6%. En canvi, destaquen els creixements de les activitats administratives i serveis auxiliars amb un 9,8% i de les activitats professionals, científiques i tècniques amb un 9,7%.