Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2023. Per grans sectors industrials, decreixen els béns intermedis un 11,4%; d’altra banda, creixen els béns d’equipament un 18,6% i els de consum un 1,9%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 1,5% interanual a Catalunya.