Saltar al contingut principal

Nivell de desagregació territorial

Seleccioneu un valor de nivell de desagregació territorial per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2014 amb aquesta característica.

Definicions

Nivell de desagregació territorial: unitats de màxima desagregació territorial dels resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.