Saltar al contingut principal

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Nombre d'actuacions: 301 de 326

Cost directe estimat aproximat: 8.504.745 €