Saltar al contingut principal

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Nombre d'actuacions: 298 de 324

Cost directe estimat aproximat: 8.206.886 €