Saltar al contingut principal

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment

Nombre d'actuacions: 31 de 319

Cost directe estimat aproximat: 1.652.400 €