Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: suport informàtic sota demanda autoritzada

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Mitjà principal de difusió: suport informàtic sota demanda autoritzada

Nombre d'actuacions: 1 de 319

Cost directe estimat aproximat: 21.100 €