Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nombre d'actuacions: 85 de 309

Cost directe estimat aproximat: 3.321.230 €