Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nombre d'actuacions: 46 de 326

Cost directe estimat aproximat: 1.034.295 €