Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: Internet

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Mitjà principal de difusió: Internet

Nombre d'actuacions: 295 de 319

Cost directe estimat aproximat: 10.844.750 €