Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: Internet

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Mitjà principal de difusió: Internet

Nombre d'actuacions: 299 de 321

Cost directe estimat aproximat: 9.711.900 €