Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Mitjà principal de difusió: biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Nombre d'actuacions: 1 de 319

Cost directe estimat aproximat: 305.000 €