Saltar al contingut principal

Objectiu 08: Mercat de treball i relacions laborals

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Objectiu: 08. Mercat de treball i relacions laborals

Nombre d'actuacions: 31 de 321

Cost directe estimat aproximat: 678.900 €