Saltar al contingut principal

Organisme: organitzacions no governamentals

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: organitzacions no governamentals

Nombre d'actuacions: 2 de 321

Cost directe estimat aproximat: 111.200 €