Saltar al contingut principal

Organisme: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: < 6.000 €