Saltar al contingut principal

Organisme: ajuntaments

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: ajuntaments

Nombre d'actuacions: 4 de 321

Cost directe estimat aproximat: 27.000 €