Saltar al contingut principal

Organisme: Ministeri de Treball i Immigració

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Ministeri de Treball i Immigració

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 22.500 €