Saltar al contingut principal

Organisme: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Nombre d'actuacions: 2 de 321

Cost directe estimat aproximat: 136.500 €