Saltar al contingut principal

Organisme: cambres de Comerç de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: cambres de Comerç de Catalunya

Nombre d'actuacions: 2 de 321

Cost directe estimat aproximat: 29.300 €